Štátne IT projekty
hodnotené odborníkmi

Otvorené a transparentné hodnotenie projektov informatizácie komunitou IT odborníkov.

Čo je to Red Flags?

Red Flags je pokračovaním systematickej kontroly štátnych IT projektov občianskym združením Slovensko.Digital. Pozeráme sa na problematické oblasti projektov a verejným hodnotením vytvárame tlak na zlepšovanie ich kvality a výsledkov.

Ako hodnotíme

Projekty sú hodnotené pomocou sady kritérií, rovnakých pre každý projekt, pričom v každom kritériu je uvedené slovné a bodové hodnotenie od po . Zásadné problémy sú označené . Hodnotenie môže navrhovať ktokoľvek, avšak pred finálnou publikáciou je schvaľované tímom Slovensko.Digital pod dohľadom poradnej komisie.