Ako sa do projektu Red Flags zapojiť?

Red Flags je kolaboratívne hodnotenie IT projektov, ktoré funguje formou wiki, kde môže zmenu hodnotenia navrhnúť ktokoľvek. Ak sa chcete zapojiť určite sa nám ozvite a pripojte sa na náš komunitný chat v kanali #redflags.

Možnosti zapojenia

Do samotného hodnotenia je najlepšie sa zapojiť v niektorej z týchto rolí: Prispievateľ do hodnotenia, Odborník na niektorú tému alebo Editor.

1. Prispievateľ do hodnotenia

IT projekty sú zložité, dlho trvajú, je k nim veľa dokumentácie a informácií. Každá pomoc pri ich hodnotení sa nám zíde. Vítané sú aj odlišné a kritické pohľady, ak sú založené na poctivej argumentácii.

Zmeny v hodnoteniach sú verejné, rovnako ako každú zmenu stránok napr. na Wikipedia. Aby sme zmenšili priestor pre vandalizmus, prispievať budú môcť iba používatelia našej komunikačnej platformy.

Čo môžete urobiť:

Ak aj nemáte záujem písať priamo do hodnotenia projektov o projekte na fóre nájdete ku každému projektu diskusiu a budeme radi ak sa zapojíte.

Prispievateľ by nemal meniť výsledné hodnotenie jednotlivých kritérií, ak už raz bolo nastavené, resp. Iba ak sa tak dohodne s editorom príslušného projektu. Ak budete hodnotenie písať ako prvý (príslušná položka ešte nebola vyplnená) môžete navrhnúť aj skóre.

Na takéto prispievanie k hodnoteniu nie je potrebná žiadna formálna dohoda, jednoducho začnete editovať hodnotenie (kliknutím na ikonu ceruzky). V prípade, že by ste mali záujem prispievať systematicky, čítajte ďalej alebo nám napíšte, dohodneme si formu, aj prípadnú odmenu.

2. Odborník na niektorú tému

Je vhodné keď nejakú oblasť (napr. CBA) vo viacerých projektoch vyhodnocuje ten istý človek, alebo tím. Výsledky tak budú ešte kvalitnejšie a konzistentnejšie.

Takýto odborník bude mať úlohu v každom projekte vyhodnotiť niekoľko málo “svojich” kritérií. Metodika hodnotenia by mala byť dosť presná na to, aby hodnotenie bolo priamočiare, ideálne úplne na základe objektívnych informácií.

Akých odborníkov hľadáme?

Úlohou odborníka nie je sledovať čo sa deje “vo všetkých projektoch”. Ak niekde jeho hodnotenie chýba, alebo treba niečo prehodnotiť (napr. projekt sa posunul do ďalšej fázy) dáme mu vedieť.

3. Editor projektu

Úlohou editora je manažovať jemu zverený projekt počas celého jeho životného cyklu. Nemusí sám napísať celé hodnotenie projektu, ale sledovať čo sa v projekte deje, dať vedieť keď je niečo podstatne nové, ozvať sa ostatným čo hodnotia ak hodnotenie niektorých kritérií chýba.

Keďže meniť/dopĺňať hodnotenia môže veľa používateľov platformy, ďalšia dôležitá úloha editora je sledovať, aby v hodnoteniach neboli nezmysly, nepodložené obvinenia, osobné veci atď.

Dôležité pri manažmente prichádzajúcich hodnotení projektu je pre editora to, aby vložené hodnotenie bolo kvalitne odzdrojované (verejne dostupné dokumenty, best practice zo zahraničia a pod.) prípadne podložené autoritou odborníka v danej oblasti.

Editor by aj mal sledovať aké dokumenty/materiály k projektu existujú a snažiť sa ich získať.

V prípade záujmu o niektorú z rolí nám dajte vedieť.