Ako hodnotíme?

Záleží nám na tom, aby hodnotenia projektov boli čo najužitočnejšie, aby boli korektné a aby sa naša metodika a postupy stále zdokonaľovali. Postup hodnotenia obsahuje 3 kroky a v zdokonaľovaní nám pomáha Poradná komisia, zložená s odborníkov pre rôzne aspekty informatizácie verejnej správy:

  1. krok: úvodné zhodnotenie projektu IT komunitou na platforma.slovensko.digital podľa šablóny a metodiky Red Flags. Tá obsahuje viac ako 50 kritérií, rozdelených do 5 fáz projektu (od prípravnej, cez obstarávanie, až po prevádzku). Hodnotí na stupnici od 0-4, pričom počet bodov 0 znamená, že v projekte je vážny nedostatok a treba mu obrazne “ukázať červenú vlajku”. Do hodnotenia na platforme vstupuje IT komunita a odborníci v nej.

  2. krok: do hodnotenia vstupuje aj poradná komisia, vytvorená zo zástupcov akademickej obce, neziskových organizácií a budúcich používateľov IT projektov. Komisia je poradný orgán občianskeho združenia Slovensko.Digital a pozostáva z členov nezávislých od činnosti Slovensko.Digital. Cieľom poradnej komisie je dozerať na postup hodnotenia a prinášať cennú spätnú väzbu.

  3. krok: finálnym krokom je schvaľovanie hodnotenia v občianskom združení Slovensko.Digital. Až po schválení hodnotenia sa tieto prenesú na oficiálnu webovú stránku Redflags.Slovensko.Digital a obsahujú aj stanovisko k projektu. Za finálne hodnotenia zodpovedá tím občianskeho združenia Slovensko.Digital. Každé hodnotenie je možné komentovať a dávať k nemu pripomienky. Ide o kolaboratívny proces, ktorý sa v čase vyvíja a je otvorený spätnej väzbe.

Členovia poradnej komisie Red Flags:

Michal Blažej

Michal Blažej spoluzaložil Lighting Beetle, najväčšiu UX agentúru na Slovensku, kde sa venujú dizajnu komplexných webov, mobilných aplikácii a softvéru. Je spoluzakladateľom a aktívnym členom Slovenskej User Experience Asociácie (SUXA), ktorá sa snaží zlepšiť vzdelávanie v oblasti UX a úroveň slovenského e-governmentu.

Martin Hošták

Martin Hošták je od roku 2006 tajomníkom Republikovej únie zamestnávateľov. Slovenských zamestnávateľov zastupuje vo viacerých poradných orgánoch Európskej komicie a OECD.

Peter Kunder

Peter Kunder pracuje v Aliancii Fair-play a zameriava sa na problematiku investigatívy, verejného obstarávania, infozákona a otvorených dát. Stál za väčšinou investigatívnych úspechov Aliancie a je myšlienkovým otcom jej open datových projektov. V minulosti pracoval ako novinár v denníkoch SME a Pravda.

prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD. pôsobí na Katedre informatiky FMFI Univerzity Komenského. Hlavné oblasti jeho záujmu sú teoretická informatika, vyučovanie informatiky a informačná spoločnosť. Pôsobil v rôznych informatických grémiách na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Pavel Sibyla

je od roku 2015 výkonným riaditeľom Nadácie Zastavme korupciu. Predtým pracoval v kancelárii prezidenta SR Andreja Kisku, šesť rokov bol reportérom ekonomického týždenníka TREND. Publicista, autor dvoch prozaických kníh.

Adam Valček

Adam Valček je novinár a aktivista. V médiách pracuje od roku 2008, prevažne v denníku SME. V roku 2017 získal autorský tím pod jeho vedením novinársku cenu Literárneho fondu za sériu článkov o oligarchovi Jurajovi Širokom a ziskoch zdravotnej poisťovni Dôvera. Je spoluautorom viacerých pripomienok k zákonom, ktorých cieľom bolo posilniť transparentnosť fungovania štátu.