O projekte Red Flags

Hlavným cieľom projektu je prispieť k úspešnej a kvalitnej realizácii projektov informatizácie verejnej správy identifikovaním kritických miest a potenciálnych rizík.

Štát dnes pripravuje alebo realizuje IT projekty v celkovej hodnote viac ako 500 miliónov eur. Ako komunite IT odborníkov v Slovensko.Digital nám záleží na tom, aby ich výsledky boli pre občana použiteľné a za normálne peniaze. Nechceme však čakať až kým budú nové IT projekty hotové. Začali sme ich preto systematicky hodnotiť už od začiatku a budeme upozorňovať na tie rizikové.

Na základe svojich skúseností a skúseností širšej odbornej komunity sme preto vypracovali metodiku, ktorá sa zameriava na viac ako 50 kriitérií úspešnosti projektov. Hodnotenie vzniká priebežne a môže sa do neho zapojiť aj širšia odborná verejnosť cez otvorenú diskusnú platformu. Odborná komunita sa môže zapojiť aj do zlepšovania samotnej metodiky.

Zverejnenie hodnotení umožní zadávateľom z verejnej správy aj dodávateľom riešení urobiť potrebné korekcie a širokej verejnosti v prípade potreby vyvinúť tlak, aby sa takéto korekcie v projektoch udiali. V neposlednom rade tento otvorený prístup a verejné informovanie pomôže odhaľovať a eliminovať prípadnú korupciu.

Projekt Red Flags realizuje občianske združenie Slovensko.Digital s podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis, Veľvyslanectva USA na Slovensku a Active Citizens Fund - Slovakia.